Skip to main content

Producten
De gemeente Hulst gebruikt ParQ voor de volgende parkeerproducten:

Vergunningen

Bedrijfsparkeervergunning

Bewonersparkeervergunning

Medewerkersparkeervergunning

Vignetten

Parkeerschijf voor bewoners van Hulst

Parkeerschijf bezitters recreatiewoning of mantelzorgers

Functionele uitbreidingen ParQ om gemeente Hulst te kunnen bedienen

  • toegang tot het klantenportaal voor bedrijven middels eHerkenning
  • afdrukken van vignetten (de parkeerschijf)
  • producten alleen aan te vragen door medewerkers (medewerkersparkeervergunning)
  • tariefstaffel (bedrijfsparkeervergunning)
  • producten alleen aan te vragen als aanvrager woonachtig is de gemeente (naast bestaande controle op gereguleerd gebied)
  • producten gekoppeld aan een kalenderjaar met daarbij het hanteren van een rekenperiode en omslagpunt (bijv 1e halfjaar tarief 1 hanteren en 2e helft van het jaar tarief 2)
  • product modus ‘Meerdere kentekens’ zodat tot 2 kentekens op een parkeerschijf kunnen worden geregistreerd en afgedrukt