Skip to main content

Producten
De gemeente Wageningen gebruikt ParQ voor de volgende parkeerproducten:

Vergunningen

Bewonersvergunning voor een kwartaal of jaar

Tijdelijke verhuisvergunning

Functionaliteit
Aan bewoners wordt een portaal beschikbaar gesteld waarmee men na inloggen met DigiD  zelf vergunningen kan aanvragen, verlengen of beëindigen. Men kan ook zelf kenteken wijzigingen doorvoeren of een tijdelijk kenteken registreren. De parkeerrechten worden gestuurd naar het NPR.

Een tenaamstelling controle van het kenteken is instelbaar per productsoort en als het kenteken niet op naam staat wordt gevraagd om additionele documenten.

Aan de medewerkers van de gemeente wordt een portaal beschikbaar gesteld waarmee het beleid en de producten van de gemeente kunnen worden geconfigureerd. In hoofdlijnen zijn dat de  gereguleerde gebieden met uitzonderingsadressen, de tarieven met eventuele staffels; de producten en eventuele verplichte documenten. De drie worden vervolgens gecombineerd: een productsoort is beschikbaar in een gebied tegen een tarief.

Daarnaast kunnen de medewerkers alle uitgegeven producten controleren en beheren.

Tenslotte is er een baliefunctie voor het kunnen afgeven van de producten door een medewerker aan de balie.