Skip to main content

In de gemeente Nissewaard, gelegen onder de rook van Rotterdam, heeft het parkeerbeleid een mooie stap voorwaarts weten te maken. De introductie van ParQ, de Software-as-a-Service (SaaS) applicatie van Qualogy heeft daar het afgelopen jaar een belangrijke rol in gespeeld.

ParQ vervangt het voormalig gebruikte systeem, dat niet langer voldeed aan de eisen van de gemeente en waarvoor geen updates meer werden gemaakt. Het verhaal van de gemeente Nissewaard is er niet alleen een van innovatie, maar ook van de samenwerking en aanpassingsvermogen die centraal stonden in dit project. Een belangrijke rol bij de implementatie en de ingebruikname van ParQ werd ingenomen door Henny de Jong, voormalig teamcoördinator parkeerbeheer bij de gemeente Nissewaard.

“Mijn doel was om zoveel mogelijk binnen één beheerssysteem te werken. ParQ en Qualogy hebben dit voor ons mogelijk gemaakt.”

Van uitdaging tot innovatie in parkeerbeheer
Henny de Jong, aan de vooravond van zijn pensioen, deelt zijn ervaringen met een gevoel van voldoening over de bereikte mijlpalen. Hij is als teamcoördinator van dertien teamleden verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom het gemeentelijk parkeren, waaronder het straatparkeren, zeven parkeergarages, een truckparking, fietsenstallingen en zelfs een brug. De noodzaak voor een nieuw parkeerregistratiesysteem kwam voor de gemeente Nissewaard vrij abrupt, toen de leverancier van het vorige parkeerbeheersysteem aankondigde te stoppen met het product. Dit leidde na een Europese aanbesteding tot een verdere zoektocht naar een vervangend systeem. Een zoektocht die eindigde bij Qualogy en ParQ.

ParQ onderscheidde zich door zijn flexibiliteit en het vermogen om snel aan te passen aan de specifieke behoeften van Nissewaard. Het systeem bood bijvoorbeeld standaard geen functionaliteit voor garageabonnementen en blauwe zones. Iets dat voor de gemeente Nissewaard wel een voorwaarde was omdat ze daar binnen het vorige systeem ook gebruik van maakten. Door goed te luisteren naar de wensen van de gemeente en daar gericht mee aan de slag te gaan, heeft de gemeente Nissewaard nu een systeem waar alle benodigde functionaliteiten inzitten èn waarmee ze in de toekomst snel en eenvoudig kunnen uitbreiden. Henny geeft aan: “Dat vind ik het mooie aan Qualogy; er wordt over alles met ons meegedacht. Er kunnen binnen de bestaande software snel aanpassingen worden gemaakt om aan onze wensen tegemoet te komen. Mijn doel was om zoveel mogelijk binnen één beheerssysteem te werken. ParQ en Qualogy hebben dit voor ons mogelijk gemaakt.”

Flexibiliteit en klanttevredenheid in parkeerbeheer
De implementatie van ParQ heeft geleid tot een mooie verbeterslag in het parkeerbeheer van Nissewaard. Een van de grootste voordelen is de mogelijkheid voor inwoners en ondernemers om zelf hun parkeerzaken te regelen. Dit vermindert niet alleen de werkdruk bij de gemeente maar verhoogt ook de klanttevredenheid door een gebruiksvriendelijk systeem waarin men zelf de vergunningen en abonnementen kan beheren. Daarnaast zorgt de flexibiliteit en schaalbaarheid van ParQ ervoor dat de gemeente snel kan inspelen op veranderende behoeften en nieuwe parkeerbeleidsregels efficiënt kan implementeren. Henny: “Dat is het leuke, we kunnen elkaar tegemoetkomen. Wij zitten met een probleem, Qualogy komt met de oplossing. En die oplossing kunnen ze vervolgens ook aan hun andere klanten (gemeenten) aanbieden.”

“We zijn met Qualogy in zee gegaan. En daar hebben we nog geen dag spijt van gehad.”

Aan het roer van vernieuwing

Henny was de drijvende kracht achter de invoering van ParQ, waarbij hij zorgde voor een soepel proces en goede communicatie tussen de gemeente en Qualogy. Hij begreep dat de overgang naar een nieuw systeem weerstand kon oproepen, omdat mensen vaak terughoudend zijn om vertrouwde methodes los te laten. Henny benadrukt geduld en aanpassingsvermogen, met het oog op de voordelen van digitalisering en innovatie.Zijn aanpak was gericht op het wegnemen van angst voor verandering. Hij liet zien dat door aanpassing aan nieuwe technologieën, zoals ParQ, werkprocessen efficiënter konden worden, wat de organisatie uiteindelijk ten goede kwam. “Bij iedere verandering en overgang krijg je dat moment dat je gaat nadenken of dingen die je doet en de manier waarop, nog wel logisch en nodig zijn. En in het geval van een gemeente komen daar ook het beleid en de regelgeving nog bij kijken. Uiteindelijk heeft de gemeente Nissewaard met de implementatie van ParQ ook weer een stap gemaakt in het nog strakker en sneller neerzetten van het parkeerbeleid.” aldus Henny.

“Met ParQ bieden we de burger de vrijheid en regie om hun producten volledig zelf te beheren.”

Efficiënte implementatie en voordelen van ParQ
De implementatie van ParQ is een vloeiend proces geweest. Terwijl de gemeente in dezelfde periode ook nog alle apparatuur in de garages liet vervangen, is ParQ binnen de gemeente Nissewaard op 1 juni 2023 succesvol live gegaan. “Mensen zijn altijd sceptisch in het begin. Waarom moeten dingen veranderen? Dat hebben we gehad bij iedere wijziging, zoals ook bij de introductie van het kenteken parkeren. Na verloop van tijd merkt men dat het toch wel makkelijk is en willen ze niet meer terug. In dit geval was het niet alleen de overgang naar een nieuw systeem en nieuwe werkwijze, maar ook voor het eerst dat vergunninghouders zelf hun producten binnen het systeem moesten verlengen. Zo’n eerste keer is dat best spannend.

Maar met ParQ bieden we de burger de vrijheid en regie om hun producten volledig zelf te beheren. Daarnaast wordt de rol van de gemeente verlegd van een uitvoerende naar een controlerende rol. De tijd die ons dat oplevert, kunnen we besteden aan andere werkzaamheden die aandacht vragen. En natuurlijk blijven we beschikbaar om de burgers te ondersteunen waar nodig. Naast het zelf alles kunnen regelen in de applicatie, kan men nog altijd terecht aan de balie waar we mensen stap voor stap kunnen begeleiden in het gebruik van de applicatie.”

“De korte lijntjes die wij hebben met Qualogy, om dingen aangepast te krijgen, dat werkt heel prettig.”

Innovatieve koppelingen: Het realiseren van een geïntegreerd systeem
De integratie met externe systemen zoals Tobias Fiscaal en Skidata, heeft volgens Henny de administratieve processen gestroomlijnd en de dienstverlening verbeterd. De samenwerking tussen ParQ en Tobias Fiscaal markeert een strategische stap in de richting van geavanceerde financiële verwerking van parkeerproducten, iets wat vanaf het begin voor de gemeente Nissewaard een cruciale vereiste was. De synergie tussen Qualogy en Tobias Fiscaal, beide bedrijven met een focus op vernieuwing en klantgerichtheid, heeft uiteindelijk een oplossing opgeleverd die niet alleen aan de eisen voldoet, maar ook voordelen biedt zoals efficiëntere facturatieprocessen.

Ook de integratie tussen ParQ en Skidata vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang, waarbij een aanzienlijke reductie in administratieve handelingen en foutgevoeligheid is gerealiseerd. Eerder omvatte een kentekenwijziging diverse stappen: indiening via website of e-mail, verwerking in de parkeerapplicatie, invoer in ParQ, en registratie bij Skidata. Nu, met kentekenparkeren en ParQ’s directe link met Skidata, gebeuren updates automatisch, waardoor dubbele invoer overbodig wordt en de efficiëntie toeneemt. Deze verbetering verlicht de administratieve last en verbetert gebruikersgemak aanzienlijk, met Skidata die naadloze toegang tot parkeergarages faciliteert voor geverifieerde kentekens.

“De gemeente Nissewaard heeft met de implementatie van ParQ een stap gemaakt in het nog strakker en sneller neerzetten van het parkeerbeleid.”

Service en samenwerking: Het hart van het project
De samenwerking met Qualogy en de persoonlijke inzet van het ParQ-team waren cruciaal voor het succes van het implementatieproject. “De korte lijntjes, de bereidheid om te luisteren en snel te handelen, hebben echt het verschil gemaakt,” benadrukt Henny. Door onder andere tweewekelijkse meetings met teamleden van de afdeling Parkeerbeheer en specifieke een-op-een sessies zorgt het ParQ-team voor een soepele implementatie en een continue dialoog over verbeteringen en updates. Een service die ook na de implementatiefase standaard onderdeel is bij Qualogy.

Vooruitkijken: De toekomst van parkeerbeheer in Nissewaard
Reflecterend op de reis, kijkt Henny met trots naar de toekomst: “Wat we hebben bereikt binnen ons parkeerbeheer en nu met de implementatie van ParQ is slechts het begin.” Met een breed scala aan parkeervergunningen en -abonnementen, variërend van bedrijfs- en medische vergunningen tot abonnementen voor bewoners en parkeergarages, streeft de gemeente naar een gestroomlijnd en efficiënt beheer van haar parkeervoorzieningen.

Voor het komend jaar ligt de focus op de integratie van bezoekersvergunningen en mantelzorgvergunningen, die momenteel nog buiten het systeem vallen. Dit initiatief, gepland voor uitvoering binnen het jaar, benadrukt de ambitie van de gemeente om alle parkeergerelateerde diensten onder één dak te brengen. Door deze stap zal Nissewaard niet alleen haar dienstverlening aan burgers verbeteren, maar ook een fundament leggen voor toekomstige uitbreidingen en verbeteringen in parkeerbeheer.

Henny draagt het stokje van parkeerbeheer over aan zijn opvolger bij de gemeente en gaat van zijn pensioen genieten. Zijn advies aan Qualogy en toekomstige projecten is om de visie op innovatie en klantgerichtheid voort te zetten, aspecten die volgens hem essentieel zijn voor succes.

(Op moment van publicatie van dit artikel is Henny de Jong van zijn welverdiende pensioen aan het genieten.)

Leave a Reply